Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER AMPLIAR FRAMEWORK DE BASE I ELS SEUS SERVEIS TRANSVERSALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010055

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/01/2013 15:29:26 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 21/01/2013 08:17:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant