Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'ESCANEIG DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA I JUSTIFICANTS DE RECEPCIÓ

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010054

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 26/02/2013 13:16:13 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 28/02/2013 13:49:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant