Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT AL SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010063

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 26/02/2013 13:18:10 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 21/03/2013 09:15:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant