Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER DIN A4/A3

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010066

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 26/02/2013 13:20:03 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 07/03/2013 09:22:42 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant