Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE REPARTIMENT DE NOTIFICACIONS CADASTRALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2012010077

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 15/04/2013 14:08:23 *

ANUNCI FORMALITZACIÓ 15/04/2013 14:08:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant