Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER A L'AMPLIACIÓ D'EQUIPS NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010005

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 04/04/2013 14:57:01 *

Anunci formalització 18/04/2013 10:42:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant