Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE BUTLLETINS DE DENUNCIA PER INFRACCIONS DE TRANSIT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 71/2008/S-C

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de febrer de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 27/02/2009

Data d'adjudicació definitiva: 30/03/2009

Import: 52640,00

DOCUMENTS

ADJUDICACIO PROVISIONAL 03/03/2009 15:19:19 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 02/04/2009 09:31:00 *

02/04/2009 09:28:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant