Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DELS SERVIDORS D'APLICACIÓ DELS ENTORNS PRE-PRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 12/04/2013 11:06:01 *

Anunci formalització 12/04/2013 15:25:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant