Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT CADASTRALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010036

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de juny de 2013


Obtenció documentació tècnica:
Termini presentació ofertes: 28/05/2013  Modificat
                                          10/06/2013


Obertura de sobres: Modificat

Sobre B: 05/07/2013, a les 9.45h, Col·legi advocats de Tarragona
Sobre C: 12/07/2013, a les 13.00h, Col·legi advocats de Tarragona

DOCUMENTS

Edicte 18/04/2013 09:10:08 *


Plec de prescripcions tècniques 30/04/2013 14:20:07 *


Anunci correcció dades BOPT 07/05/2013 13:31:23 *

Anunci correcció dades DOGC 07/05/2013 13:31:25 *

Resultat Sobre B 11/07/2013 08:55:38 *

Anunci adjudicació 05/09/2013 14:04:42 *

Anunci formalització 10/12/2013 12:53:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant