Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A L'ADQUISICIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE COMMUTADORS PER A LA SAN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 17/05/2013 08:08:10 *

Anunci formalització 31/05/2013 09:22:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant