Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE LA SALA CPD

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010007

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 06/06/2013 14:00:38 *

Anunci formalització 06/06/2013 14:00:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant