Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE D'UNA BORSA D'HORES PER A SOFTWARE I4GL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010031

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 13/06/2013 13:30:49 *

Anunci formalització 21/06/2013 15:40:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant