Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS PER REALITZAR MILLORES I MODIFICACIONS DE PROCEDIMENTS TRANSVERSALS DE BASE.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010030

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 21/06/2013 09:04:05 *

Anunci formalització 21/06/2013 15:41:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant