Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'INTEGRACIÓ DE LA PLATAFORMA DE BÚSTIA DE TRÀMITS (PBT) AMB L'EINA DE GESTIÓ DEL CONSENTIMENT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010048

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 30/07/2013 10:17:44 *

Anunci formalització 08/08/2013 09:50:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant