Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTS

En termini Núm. Expedient: 2013010049

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de setembre de 2013


Obtenció documentació tècnica:
Obertura Sobre B: Criteris quantificables per fórmula.

Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100 - Palau de la Diputació de Tarragona
            Localitat: Tarragona (43003)


Data i hora: 18/10/2013 a les 09.00h

DOCUMENTS

Edicte 19/08/2013 08:31:14 *


Plec de prescripcions tècniques 19/08/2013 08:31:19 *

17/02/2014 10:11:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant