Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ D'ESPERA PER A LES OFICINES DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010053

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de setembre de 2013


Obtenció documentació tècnica:
Obertura Sobre B: Criteris quantificables per fórmula.

Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100 - Palau de la Diputació de Tarragona
            Localitat: Tarragona (43003)


Data i hora: 18/10/2013 a les 09.15h

DOCUMENTS

Edicte 19/08/2013 08:34:10 *


Plec de prescripcions tècniques 19/08/2013 08:34:14 *

Anunci d'adjudicació 10/02/2014 13:37:12 *

Anunci de formalització 10/07/2014 13:00:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant