Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010078

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 02 de desembre de 2013


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Edicte 28/10/2013 15:05:31 *

PCA diligenciat 28/10/2013 15:05:34 *

PPT diligenciat 28/10/2013 15:05:36 *

Anunci d'adjudicació 05/11/2015 12:32:00 *

Anunci de formalització 05/11/2015 12:35:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant