Perfil de Contractant de BASE

OBRES DE MILLORA DE L'OFICINA DE BASE A MORA D'EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009 01 0003

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15/06/2009

Data d'adjudicació definitiva: 15/07/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: CLIMATIZACION Y ENERGIA, SAU


Import: 48829,97

EXPOSICIO PUBLICA DEL PROJECTE D'OBRES A L'OFICINA DE BASE A MORA D'EBRE
DOCUMENTS


FITXA DE RESIDUS 04/03/2009 11:58:32 *


PLANOLS 04/03/2009 11:55:54 *

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 22/06/2009 09:01:29 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 20/07/2009 14:02:42 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant