Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT OFFICE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010054

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci d'adjudicació 11/11/2013 13:15:17 *

Anunci de formalització 11/11/2013 13:15:19 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant