Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS PER A DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PRIVADES DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010068

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de desembre de 2013


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDICTE 14/11/2013 09:55:42 *


DADES LICITADORS 10/01/2014 14:07:55 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 31/01/2014 15:18:57 *

ANUNCI DE FORMALITZACIO 24/03/2014 09:58:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant