Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE CUSTÒDIA DOCUMENTAL I ELS SERVEIS RELACIONATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010085

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari:

Adjudicatari: CUSTÒDIA DOCUMENTAL SA


DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 11/06/2014 08:29:21 *

ANUCIO DE FORMALITZACIÓ 26/06/2014 13:41:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant