Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL SOFTWARE I4GL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014 01 0020

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci adjudicació 08/07/2014 07:49:39 *

Anunci formalització 10/07/2014 13:05:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant