Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER IMPLEMENTAR L'ARQUITECTURA DE SERVIDORS D'APLICACIONS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014 01 0031

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci d'adjudicació 10/07/2014 12:51:47 *

Anunci de formalització 01/08/2014 09:01:59 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant