Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT D'ENTORN TECNOLÒGIC J2EE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014010040

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci d'adjudicació 02/09/2014 07:42:21 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant