Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS NOVES LLICÈNCIES DEL GESTOR BD INFORMIX I INSTAL·LACIÓ IBM METRIC TOOL

En termini Núm. Expedient: 2014010057

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 de novembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:

Sobre B – Criteris quantificables per fórmula.

Adreça: Passeig de Sant Antoni,100 - Palau de la Diputació de Tarragona

Localitat i codi postal: Tarragona, 43003

Data i hora: 14/11/2014 a les 09,30 h

Edicte

PCA_diligenciat

PPT_diligenciat