Perfil de Contractant de BASE

SERVEI DE MANTENIMENT DELS SERVIDORS I PROGRAMARI SUN

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010008

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de febrer de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 18/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 24/03/2008

Adjudicatari:

Adjudicatari: ESSI PROJECTS S.A.


Import: 44000

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 19/03/2009 15:08:35 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 26/03/2009 08:11:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant