Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE MANTENIMENT DEL NOU MAQUINARI DELS ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT I PRODUCCIÓ

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014010043

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 26 de gener de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Edicte 23/12/2014 13:08:21 *


Plec de prescripcions tècniques 23/12/2014 13:08:26 *

Anunci d'adjudicació 04/11/2015 14:35:10 *

Anunci de formalització 04/11/2015 14:37:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant