Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE SUPORT NOUS EQUIPS DE SEGURETAT PERIMETRAL I DE CORE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014 01 0056

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de febrer de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDICTE 26/01/2015 16:25:15 *

PCA_DILIGENCIAT 26/01/2015 16:25:18 *

PPT_DILIGENCIAT 26/01/2015 16:25:21 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/11/2015 10:17:06 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 24/11/2015 09:26:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant