Perfil de Contractant de BASE

Subministrament de PC's

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014010085

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci_adjudicació 23/06/2015 10:08:12 *

Anunci_formalització 23/06/2015 10:08:14 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant