Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT DEL GESTOR DE BASE DE DADES ORACLE ENTERPRISE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010003

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 13/07/2015 11:41:48 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 31/07/2015 14:12:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant