Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS D'ANÀLISI ORGÀNIC I DESENVOLUPAMENT JAVA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010007

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 27/07/2015 08:25:10 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 29/02/2016 16:25:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant