Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT AL SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 27/07/2015 08:26:57 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 21/08/2015 08:26:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant