Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE VALISA I PAQUETERIA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014010059

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIO 31/07/2015 14:10:53 *

ANUNCI DE FORMALITZACIO 31/07/2015 14:10:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant