Perfil de Contractant de BASE

Adquisició d'un solar per tal d’edificar un nou edifici destinat a seu central de BASE-Gestió d’Ingressos.

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 2009 01 0011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de juny de 2009


Obertura de pliques: 10 de juny de 2009, a les 10.00 hores al saló d’actes del Col•legi d’advocats de Tarragona
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 6 d'agost de 2009

Import: 5568000,00

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 26/03/2009 08:59:17 *

ANUNCI 26/03/2009 08:59:21 *

ADJUDICACIO PROVISIONAL 25/08/2009 10:25:54 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 18/09/2009 14:39:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant