Perfil de Contractant de BASE

Serveis de la construcció del Marc de referència per a l'aplicació de la normativa criptogràfica en relació a la Llei 11/2007

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009010002

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de febrer de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 09/04/2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA S.L.


Import: 49.500

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL 26/03/2009 10:39:12 *

ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA 15/04/2009 12:55:16 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant