Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE COMUNICACIONS EXTERNES (GCE)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010044

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/09/2015 15:52:22 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 13/10/2015 10:05:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant