Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE DE REENGINYERIA PARC MÒBIL DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010037

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 16/10/2015 11:20:43 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 10/11/2015 10:10:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant