Perfil de Contractant de BASE

SERVEI DE DIPOSIT DE VEHICLES EMBARGATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014010060

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 04/11/2015 09:54:51 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 05/11/2015 09:41:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant