Perfil de Contractant de BASE

SERVEI DE SUPORT AL SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2013010093

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 05/11/2015 09:53:31 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 05/11/2015 09:54:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant