Perfil de Contractant de BASE

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE DISPOSITIUS MULTIFUNCIONALS DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010058

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

Correcció lloc obertura Sobre B: 12 de febrer de 2016, a les 12:00 hores, a la Sala Julio Antonio, del Palau de la Diputació de Tarragona, al Passeig Sant Antoni, 100, de Tarragona.

Correcció data obertura Sobre C: 11 de març de 2016, a les 13:15 hores, a la sala de juntes, 2ª planta, Edifici Síntesi, carrer Pere Martell, 2, de Tarragona.
DOCUMENTS

EDICTE 26/11/2015 10:47:07 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 26/11/2015 10:47:12 *


ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 06/06/2016 10:25:08 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 05/09/2016 08:10:09 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant