Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIUS DELS APLICATIUS DESENVOLUPATS EN L'ENTORN BASETEL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010043

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/12/2015 10:02:10 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 28/01/2016 16:18:42 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant