Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE L'ALLOTJAMENT DE MAQUINARI TIC EN CPD

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010047

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/12/2015 10:04:30 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 07/01/2016 10:28:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant