Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS PER AL NOU ENTORN DE GESTIÓ PER A NSS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010052

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/12/2015 10:07:14 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 28/01/2016 16:23:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant