Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DIPÒSIT DE VEHICLES EMBARGATS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010067

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 10/12/2015 10:10:28 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 12/01/2016 11:13:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant