Perfil de Contractant de BASE

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE 2 DISPOSITIUS DEDICATS A EMMAGATZEMATGE DE CÒPIES DE SEGURETAT EN DISC

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010064

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

Correcció lloc obertura Sobre B: 19 de febrer de 2016, a les 10:15 hores, a la Sala Julio Antonio, del Palau de la Diputació de Tarragona, al Passeig Sant Antoni, 100, de Tarragona
DOCUMENTS

EDICTE 10/12/2015 13:20:29 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 10/12/2015 13:20:34 *


ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 23/05/2016 13:18:30 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 30/05/2016 12:30:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant