Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT A LES OFICINES DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010111

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDITE 12/02/2016 11:22:50 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 12/02/2016 11:23:00 *

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I 25/02/2016 13:31:19 *

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES II 25/02/2016 13:31:22 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 06/06/2016 10:19:06 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 20/06/2016 08:41:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant