Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI PER IMPLEMENTAR EL PROCES DE SOUS, SALARIS I PENSIONS DE BASE O DEL PROCÉS DE SOU

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010079

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Correcció d'hora d'obertura del sobre C corresponent la licitació del contracte de serveis per a la implementació del procés d'embargament de sous, salaris i pensions de BASE-Gestió d'Ingressos - Expedient 2015010079:

Obertura sobre C: 22/04/2016 a les 11:30h
Adreça: Sala Julio Antonio del Palau de la Diputació de Tarragona, al carrer Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona
DOCUMENTS

ANUNCI DE LICITACIÓ 15/02/2016 13:46:51 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 15/02/2016 13:46:55 *

ANNEX 1 15/02/2016 13:46:56 *

ANNEX 2 15/02/2016 13:46:58 *

ANNEX 3 15/02/2016 13:47:00 *

INFORME DE VALORACIÓ 03/05/2016 14:24:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant