Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE CONNECTIVITAT DE DADES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE VEU

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010081

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDICTE 04/03/2016 09:06:16 *


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 04/03/2016 09:06:23 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 31/10/2016 08:58:26 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 29/03/2017 12:41:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant