Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS PER A LA COBERTURA DE DIVERSES ASSEGURANCES PRIVADES DE BASE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2016010010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI DE LICITACIÓ 07/03/2016 15:05:58 *


DADES ASSEGURANCES 18/03/2016 13:32:10 *

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ 06/06/2016 10:48:19 *

ANUNCI DE FORMALITZACIO 06/07/2016 11:28:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant