Perfil de Contractant de BASE

SERVEIS DE SUPORT AL SOFTWARE IBM INFORMIX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015010084

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ 05/04/2016 08:32:33 *

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 23/05/2016 13:20:04 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant